Americká řada aneb nekonečná série

Pravděpodobně již od vynálezu kulečníkové hry přemýšleli nejlepší hráči, jak zefektivnit hru a zahrát co největší počet karambolů s co nejmenším rizikem chybného strku. Odpovědí na jejich snahu byl vynález nekonečné série koncem minulého století. Tento zcela nový způsob efektivního vedení hry byl poprvé předveden bratry Dionovými z USA, a patrně na jejich počest jej znají všichni hráči pod názvem „Amerika“.

Je třeba podotknout, že bez dokonalého ovládnutí americké řady se neobejde žádný špičkový hráč, neboť tato nekonečná série je základem volné hry. Vedení série je dáno úplnou automatizací pohybu tága, stále dokola se opakujícími pozicemi koulí. Hráč si během co nejmenšího počtu strků postaví „Ameriku“, tuto trojúhelníkovou pozici prožene podél mantinelu jednou dvakrát kolem stolu a je konec partie. Mimochodem z hlediska potencionálního diváka dostatečně nudné. Naštěstí pro diváka hráčů, kteří „Ameriku“ ovládají opravdu dokonale u nás stovky rozhodně nejsou. Na druhé straně vás mohu ujistit, že pokud se zajdete podívat na kulečníkové utkání první či druhé ligy, téměř jistě vám některý z hráčů „Ameriku“ předvede v celé její kráse.

Nekonečná série se vyskytuje ve dvou základních provedeních:

Tahaná série

Vyznačuje se třemi základními strky:

  • jemné vložení K1 mezi K2 a K3
    Při vkládání dbáme na to, aby výsledné postavení K1 a K2 byla linie kolmo k mantinelu, je to důležitá příprava na následující strk, ve kterém budeme přivolávat K2 zpět do soustředění koulí.
  • krátký tahák
    Hlavním úkolem tohoto krátkého taháku je přivolat K2, která při návratu lehce karamboluje K1, čímž ji odstrčí trochu dozadu a tím se zbrzdí. Při tomto strku není nutno příliš úzkostlivě hlídat tempo, protože K2 zůstane po střetu s K1 v klidu a minimální posun K1 nehraje roli. Ba co více, silnější strk nám zaručí, že koule neuspíme, což by znamenalo úvodní rozestavení namísto nekonečné série.
  • přelíznutí do původní pozice
    Lehkým přelíznutím K2 a K3 docílíme opět původní pozice, ze které po procvičení dokážeme celý postup nesčetněkrát bezchybně zopakovat.Hnaná série

Vyznačuje se pouze jední dokola se opakujícím strkem. Na rozdíl od tahané série jsou koule v menší vzdálenosti od mantinelu, neboť K2 se od něj musí odrazit při každém strku. Celá série je hrána polonáběžníky s pravou falší, přičemž po každém strku se koule vracejí do stejné pozice. V žádném případě se nejedná o jednoduchou záležitost, jako to možná na první pohled vypadá. Dle mého skromného názoru možná tohle je důvod, proč většina hráčů které znám používá sérii tahanou, či nějakou nepravidelnou kombinaci mezi těmito dvěma způsoby.

Při hraní obou druhů nekonečných sérií platí pravidlo velmi krátké špičky a držení tága vzadu téměř v těžišti, což nám umožňuje hraní nikoli silou ale pouze vahou tága. Jelikož nikdo nemá strojově přesné údery do koulí, je v obou případech nutno velmi citlivě pracovat s falšemi, které nám v následujícím strku dopomohou zahladit některé nechtěné drobné odchylky ve výsledném postavení koulí.Vzhůru na třináctou lekci.

Nazpět do jedenácté lekce.

Obsah BJ's Billardu.