Kolmé strky (sbodce)

Kolmý strk, sbodec, kopštos, kóbes, piqué, massé a snad ještě jinými názvy se označuje strk, při kterém je tágo zvednuto do úhlu 45 až 90 stupňů. Jelikož jsem vám odepřel v některé z prvních kapitol vysvětlení těchto strků s odůvodněním jejich momentální nepoužitelnosti pro vás, nyní pokud jste se poctivě prokousali texty a obrázky až na toto místo, jejich zařazení má konečně smysl.

Již z názvu kolmého strku vyplývá, že se hraje se zvednutým tágem, což nám umožňuje udělit kouli hned dvě falše zároveň. Koule má jednak zpáteční faleš jako při taháku, ale také shora udělenou boční faleš, která způsobuje onen magický oblouček, který koule při správném provedení opíše.

Kolmé strky se využívají jako opravné či pomocné strky zvláště v případech těsné blízkosti koulí, kde by při klasickém strku hrozil prostrk, nebo pokud bychom klasickým tahákem nebyli schopni udržet potřebné tempo.

Schéma znázorňuje pohled shora, při sbodci je nutno zasáhnout vyznačenou čtvrtinu koule, s tágem v úhlu závisejícím na požadovaném tvaru oblouku.Kolmé strky je možno rozdělit na dvě základní provedení:

Piqué

Používá se v případě, že potřebujeme dosáhnout velmi silné zpětné rotace, koule neopisuje oblouk, ale pouze se vrací jakou u taháku. Při míření je dobré směr nastavit ještě s tágem ve vodorovné poloze a následně v tomto zafixovaném směru zvednout do patřičného úhlu. Zde platí pravidlo, že čím kolměji je tágo, tím větší zpětnou rotaci kouli udělujeme.Massé

U massé působí na kouli jak zpětná, tak boční rotace. Díky boční rotaci, koule opisuje oblouk, jehož tvar je závislý na několika faktorech.

Stejně jako u piqué platí, že čím kolměji udeříme do koule, tím větší faleš jí udělíme. V praxi to znamená, že pokud chceme dosáhnout krátkého a výrazného oblouku, vedeme tágo kolmo na kouli, pokud potřebujeme dosáhnout dlouhého a plochého oblouku, vedeme tágo pouze pod úhlem okolo 45 stupňů. Na velikost falše má vliv také místo, kde zasáhneme K1. Platí pravidlo, že čím blíže ke středu koule, tím je faleš menší.

Jelikož se u massé špatně odhaduje tvar oblouku je nutné jednotlivé strky mnohokrát vyzkoušet než dosáhnete v provedení jistotu. Jako pomůcka vám může posloužit následující rada: namiřte na K2 tágo jakobyste ji chtěli pouze líznout, v tomto směru zvedněte tágo do potřebného úhlu a po natempování tágo volně spusťte. Nemusíte mít žádný strach, že protrhnete plátno, ovšem je třeba podotknout, že kontakt špičky tága s plátnem není žádoucí. Co se poškození plátna týče, mnohem nebezpečnější strky pro plátno jsou kupříkladu amatérsky provedené taháky s tágem vedeným pod úhlem kolem 30 až 45 stupňů.


Vzhůru na dvanáctou lekci.

Nazpět do desáté lekce.

Obsah BJ's Billardu.